sâmbătă, 25 martie 2017

Am tradus textul Legii “Toate familiile sunt egale “din Canada.

   Pe cale judiciara, prin hotarari judecatoresti succesive , aceleasi reglementari sunt legalizate si in SUA. Poate doriti sa stiti care va fi viitorul Cod al Familiei si in Romania...

-A fost interzisa folosirea termenilor de mama si tata.
-Mama este mentionata ca “parintele care a dat nastere”.
-Tatal este mentionat ca “celalalt parinte biologic”.
-Copilul poate sa aiba pana la 4 parinti legali.
-Statul garanteaza “contractul de pre-conceptie” pana la 4 persoane.
-Copilul poate fi conceput cu material biologic de la tatal MORT ,daca nu a trecut mai mult de 3 ani de la deces si daca exista un consimtamant scris al acestuia.
-Partenerul legal al parintelui contractant devine AUTOMAT parintele copilului contractat ,fara sa fie nevoie de adoptie si fara ca vreunul din cei 2 parteneri sa fie parinti biologici.
-Un copil rezultat in urma contractului de pre-conceptie poate avea 3 parinti biologici (ovulul de la o persoana,materialul nuclear de la alta persoana ,spermatozoidul de la alta persoana). Acesti 3 parinti biologici pot sa nu aiba nicio legatura intre ei , iar embrionul rezultat sa fie purtat la termen de a 4-a persoana, persoana- surogat. Cele 4 persoane care au avut un rol biologic in aducerea pe lume a copilului contractat, pot sa devina parinti legali sau nu , in functie de conditiile contractului de pre-conceptie, pot sa cedeze drepturile parintesti catre alte persoane.
-Statul se obliga sa acopere integral costurile generate de reproducerea asistata medical , in timp ce acelasi stat acopera integral costurile avorturilor pana la termenul de 5 luni (!) de sarcina.
https://news.ontario.ca/mag/en/2016/11/ontario-passes-law-ensuring-equal-rights-for-all-parents-and-children.html
-In Canada , numarul avorturilor este de 1/3 din numarul nasterilor.
https://www.med.uottawa.ca/sim/data/Abortion_Law_e.htm

Textul legii publicat pe site-ul Adunarii Legislative Ontario,Canada
http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=en&BillID=4176

LEGEA 28 ,ONTARIO ,CANADA,ADOPTATA IN DATA DE 29 .11.2016
ACTUL-TOATE FAMILIILE SUNT EGALE
Un act de modificare privind Legea Copiilor, Legea Statistică și diverse alte acte, respectând provenienta și înregistrările aferente
Majestatea Sa, prin și cu avizul și aprobarea Adunării legislative a provinciei Ontario, adoptă, după cum urmează:
Legea privind reforma Legii Copiilor
   1. (1), părțile I și II din Legea privind reforma Legii Copiilor se abrogă și se vor înlocui cu următoarele:
PARTEA I
ascendență
Interpretarea și aplicarea
Definiții și interpretare, Partea I
Definitii
   1. (1) În prezenta parte,
"Reproducere asistată" înseamnă o metodă de a concepe altfel decât prin contact sexual; ( "Assistée procreație")
"Naștere" înseamnă naștere asa cum este definita în legea Statistica și include încă naștere asa cum este definita în acel act; ( "Naissance")
"Părinte care da naștere" înseamnă, în legătură cu un copil, persoana care dă naștere copilului; ( "Părinte de naissance")
"Instanță" se înțelege instanța de familie sau Curtea Superioară de Justiție; ("tribunal")
"Embrion" înseamnă embrion așa cum este definit în Legea Reproducerii Umane Asistate (Canada); ( "Embryon")
"Inseminare de către un donator de spermă" înseamnă o încercare de a concepe un copil prin contact sexual, în condițiile descrise în subsecțiunea 7 (4); ( "Inseminarea par onu donneur de sperme")
"Material de reproducere" înseamnă toate sau orice parte din spermă, ovule sau altă celulă umană sau o genă umană; ( "Reproductif matériel")
"Partener" înseamnă persoana cu care o persoană este căsătorită sau cu care persoana trăiește într-o relație conjugală în afara căsătoriei; ( "Unit")
"Surogat" înseamnă o persoană care este de acord să poarte un copil conceput prin reproducerea asistată în cazul în care, la momentul conceperii, persoana intenționează să cedeze drepturile parintesti asupra copilului, odată născut, catre una sau mai multe persoane. ( "Substitut")
În cazul în care căsătoria este nulă
   (2) În sensul definiției "partener" în subsecțiunea (1), două persoane care, cu bună-credință, trec printr-o formă de căsătorie unul cu altul, care este nula, dar care trăiesc într-o relație conjugală sunt considerate a fi căsătorite in timpul în care trăiesc într-o relație conjugală, iar căsătoria este considerată a fi încheiată atunci când încetează să mai facă acest lucru.
Interpretarea concepției prin reproducere asistată
   (3) În sensul prezentei părți, un copil conceput prin reproducere asistată este considerat a fi fost conceput în ziua în care materialul de reproducere sau embrionii utilizati în reproducerea asistată sunt implantati în parintele care va da naștere.
Reguli de construcție
Relatie de sânge sau de căsătorie
   2. (1) În scopul Interpretarii oricarui act, reglementare sau, sub rezerva sub-secțiunea (3), instrument, cu excepția cazului in care apare o intenție contrară, o referire la o persoană sau un grup sau o categorie de persoane descrise în ceea ce privește relația de sânge sau căsătoria cu o altă persoană,
  (A) include o persoană care vine în această descriere ca urmare a relației dintre parintele care da nastere și stabilite în prezenta parte pentru copii; și
  (B) în ceea ce privește un copil conceput prin reproducerea asistată sau prin inseminare de către un donator de spermă, nu include,
           (I) o persoană care a furnizat materialul de reproducere sau un embrion pentru utilizarea în concepție dacă acea persoană nu este un părinte al copilului sau
          (Ii) o persoană legată de o persoană menționată la subclauza (i).
Aplicarea in acte, acte normative
   (2) Subsecțiunea (1) se aplică la orice lege, reglementare sau alt instrument elaborat în temeiul unui act, indiferent de momentul în care a fost adoptată sau făcută.
Aplicare la alte reglementari si masuri
   (3) În cazul unei masuri care nu este adoptata în baza unui act,
  (A) subsecțiunea (1) se aplică instrumentului în cazul în care a fost făcută la data sau dupa subsecțiune ziua 1 (1) din LEGEA “Toate familiile sunt egale” (Filiația și conexe Înregistrări Statut Drept modificare), 2016 a intrat în vigoare;
  (B) subsecțiunea (1), așa cum citește imediat înaintea subsecțiune ziua 1 (1) din LEGEA “Toate familiile sunt egale “(Filiația și conexe Înregistrări Statut Drept modificare), 2016 a intrat în vigoare continuă să se aplice un instrument de făcut înainte de acea zi , în cazul în care a fost făcută la sau după 31 martie., 1978
Referinte presupunând doi părinți
   (4) În cazul în care, în conformitate cu prezenta parte, un copil are mai mult de doi părinți, o referință în orice act sau reglementare despre părinții copilului, care nu intenționează să excludă un părinte trebuie, cu excepția cazului in care apare o intenție contrară, se interpretează ca referire la toati părinții copilului, chiar dacă terminologia utilizată presupune că un copil nu ar avea mai mult de doi părinți.
Trimiterile la "Le Père ou Mère", "Le père et la Mère" etc.
   (5) În scopul Interpretarii versiunii in limba franceză a oricărui act sau reglementare, cu excepția cazului in care apare o intenție contrară, termenii "père" și "mère" utilizate împreună, conjunctiv sau disjunctiv, în legătură cu un copil, se interpretează ca trimiteri catre părintele sau a părinții copilului astfel cum este prevăzut în prezenta parte.
aplicație
   3. Prezenta parte reglementează stabilirea filiației în toate scopurile legii din Ontario.
Reguli de Filiație
Persoana este copil al părinților
   4. (1) O persoană care este copilul parintilor sai.
Determinarea părintilor unui copil
   (2) Un părinte al unui copil este,
  (A) o persoană care este un părinte al copilului în secțiunile 6 până la 13, cu excepția cazului unui copil adoptat;
  (B) în cazul unui copil adoptat, un părinte al copilului, așa cum se prevede în conformitate cu secțiunea 158 sau 159 din Legea copilului și serviciile de familie.
relaţii de rudenie
   (3) Relația dintre părinte și copil prevăzute de alin (1) și (2) sunt urmate în determinarea relațiilor care decurg din ea.
Pentru toate scopurile legii Ontario
   (4) Pentru o mai mare certitudine, această secțiune se aplică în toate scopurile legii din Ontario.
Furnizarea de materiale de reproducere, embrion nu este una.
   5. O persoană care furnizează un material de reproducere sau un embrion pentru utilizarea în conceperea unui copil prin reproducere asistata nu este, și nu sunt recunoscute în drept să fie, un părinte al copilului cu excepția cazului în care el sau ea este un părinte al copilului în conformitate cu prezenta parte.
Parintele care da nastere
   6. (1) Părintele care da nastere unui copil este, și trebuie să fie recunoscut în drept să fie, un părinte a copilului.
Excepție, persoana care este surogat.
   (2) Subsecțiunea (1) se supune renunțarea la filiație printr-un surogat în conformitate cu punctul 10, sau a unei declarații de către o instanță în acest sens, în conformitate cu punctul 10 sau 11.
Alt părinte biologic, în cazul în care conceptia are loc prin contact sexual
   7. (1) Persoana a cărei spermă a dus la conceperea unui copil conceput prin contact sexual este, și trebuie să fie recunoscuta în drept să fie, un părinte a copilului.
Prezumţie
   (2) Cu excepția cazului în care se demonstrează contrariul pe un echilibru de probabilități, există o prezumție în ceea ce privește un copil conceput prin contact sexual pe care o persoană este, și trebuie să fie recunoscute în drept să fie, părintele menționat în subsecțiunea (1) în cazul în care oricare dintre următoarele situații se aplică:
    1. Persoana care a fost soțul părintelui care a dat nastere, la momentul nașterii copilului.
    2. Persoana a fost căsătorită cu părintele care a dat nastere copilului printr-o căsătorie care a fost încheiată prin moarte sau hotărâre de nulitate în termen de 300 de zile înainte de nașterea copilului sau prin divorț în cazul în care a fost acordata hotărârea de divorț în termen de 300 de zile înainte de nașterea copilului.
    3. Persoana trăia într-o relație conjugală cu părintele care a dat nastere copilului înainte de nașterea copilului, iar copilul se naște în termen de 300 de zile după ce au încetat să trăiască într-o relație conjugală.
    4. Persoana a atestat nașterea copilului, ca parinte al copilului, în conformitate cu Legea Statistică sau un act similar cu într-o altă jurisdicție în Canada.
    5. Persoana a fost găsită sau recunoscută de către o instanță competentă în afara Ontario să fie un părinte al copilului.
prezumții aflate în conflict
   (3) În cazul în care există circumstanțe care dau naștere unei prezumții cu mai mult de o persoană în conformitate cu subsecțiunea (2), nicio prezumție nu se efectuează în conformitate cu subsecțiunea respectivă.
Neaplicare, inseminare de către un donator de spermă
   (4) Această secțiune se consideră că nu se aplică unei persoane a cărei spermă este folosită pentru a concepe un copil prin contact sexual, dacă, înainte de conceperea copilului, persoana și părintele care a dat nastere, declara în scris, că persoana nu intenționează să fie un părinte a copilului.
La fel, donator de sperma nu este un părinte
   (5) O persoană căreia i se aplică subsecțiunea (4) nu este, și nu e recunoscuta în drept să fie, un părinte al unui copil conceput în condițiile prevăzute în subsecțiunea respectivă.
soțul parintelui care a dat nastere, în cazul în care beneficiază de reproducere asistată sau inseminare de donator de spermă
reproducere asistată
   8. (1) În cazul în care părintele care a dat nastere unui copil conceput prin reproducere asistata a avut un soț în momentul conceperii copilului, soțul este și trebuie să fie recunoscut în drept să fie, un părinte a copilului.
Inseminarea de către un donator de spermă
   (2) În cazul în care părintele care a dat nastere unui copil conceput prin inseminare de către un donator de spermă a avut un soț în momentul conceperii copilului, soțul este și trebuie să fie recunoscut în drept să fie, un părinte a copilului.
Neaplicarea, lipsa consimțământului
   (3) Prezenta secțiune nu se aplică în cazul în care, înainte conceperea copilului,
  (A) soțul nu a consimțit să fie un părinte al copilului; sau
  (B) soțul a consimțit să fie un părinte a copilului, dar și-a retras consimțământul.
Neaplicare, sau concepție postum cu persoana surogat
   (4) Această secțiune nu se aplică în cazul în care părintele care a dat nastere este un surogat sau în cazul în care copilul este conceput după moartea unei persoane declarate în conformitate cu secțiunea 12 să fie părintele său.
Părinții în conformitate cu acordurile de filiație de pre-concepție
Definiție
   9. (1) În această secțiune,
"Acord de filiație pre-concepție" înseamnă un acord scris între două sau mai multe părți, în care sunt de acord să fie, împreună, părinții unui copil înainte de a fi conceput.
aplicație
   (2) Această secțiune se aplică în ceea ce privește un acord anterior concepției numai în cazul în care,
  (A) nu există mai mult de patru părți la acord;
  (B) parintele care da naștere intenționat nu este un surogat, și este parte la acord;
(C) în cazul în care copilul trebuie să fie conceput prin contact sexual, dar nu prin inseminare de către un donator de sperma, persoana a cărei spermă este folosita in scopul conceperii este parte la acord; și
  (D) în cazul în care copilul urmează să fie conceput prin reproducerea asistată sau prin inseminare de către un donator de spermă, soțul, dacă este cazul, persoanei care intenționează să fie parintele care da nastere este parte la acord, sub rezerva sub-secțiunea (3) .
În cazul în care soțul nu intenționează să fie un părinte
   (3) Clauza (2) litera (d) nu se aplică în cazul în care, înainte de conceptia copilului, soțul părintelui care da naștere confirma in scris că el sau ea nu consimte să fie un părinte al copilului și nu retrage confirmarea scrisă.
Recunoașterea filiației
   (4) La nașterea unui copil avut în vedere de către un acord de pre-concepție, împreună cu fiecare parte a acordului de pre-concepție, care este un părinte al copilului în conformitate cu secțiunea 6 (parintele care da nastere), 7 (celalalt părinte biologic) sau 8 (soțul parintelui care da nastere), celelalte părți la acord sunt, și sunt recunoscute în drept să fie, părinții copilului.
Definitii
   10. (1) În această secțiune și în secțiunea 11,
"Părinte intenționat" înseamnă o parte la un acord cu persoana surogat, altele decât persoana surogat; ( "Părinte d'intenție")
"Acord de surogat" înseamnă un acord scris între un surogat și una sau mai multe persoane in privinta unui copil care urmează să fie purtat de surogat, în care,
  (A)persoana surogat este de acord să nu fie un părinte al copilului, și
  (B) fiecare dintre celelalte părți la acord este de acord să fie un părinte al copilului. ( "Convenția de gestație pour autrui")
aplicație
   (2) Această secțiune se aplică numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
    1. persoana surogat și una sau mai multe persoane intră într-un acord înainte de a fi conceput copilul.
    2. persoana surogat și cel/cei care intentioneaza sa fie părinți au primit fiecare consiliere juridică independentă înainte de a intra în acord.
    3. Dintre părțile la acord, nu există mai mult de patru părinți destinati.
    4. Copilul este conceput prin reproducere asistată.
Recunoașterea filiației
   (3) Sub rezerva sub-secțiunii(4), persoana surogat furnizeaza consimtamantul scris ca renunta la drepturile parintesti,
  (A) copilul devine copilul fiecărui părinte intenționat in acord și fiecare părinte intenționat devine, și este recunoscut în drept să fie, un părinte a copilului; și
  (B) copilul încetează să mai fie copilul persoanei surogat și persoana surogat încetează să mai fie un părinte al copilului.
Prescripţie
   (4) Acordul prevăzut în subsecțiunea (3) nu trebuie să fie furnizat înainte de a implini copilul varsta de 7 zile.
Drepturile și responsabilitățile părintești
   (5) Cu excepția cazului în acordul de surogat prevede altfel, persoana surogat și părintele intenționat sau parintilor intentionati împărtășesc drepturile și responsabilitățile unui părinte în ceea ce privește copilul din momentul nașterii copilului până când copilul împlinește vârsta de șapte zile, dar orice prevedere a acordul de surogat privind responsabilitățile părintești ale persoanei surogat după această perioadă este fara efect.
Imposibilitatea de a se obține consimțământul
   (6) Orice parte la un acord de surogat poate depune o cerere in instanța pentru o declarație de ascendență în ceea ce privește copilul în cazul în care acordul menționat în subsecțiunea (3) nu este furnizat de către persoana surogat, deoarece,
  (A)persoana surogat a decedat sau este incapabila să asigure consimțământul;
  (B) persoana surogat nu poate fi localizata după ce s-au depus eforturi rezonabile în acest sens; sau
   (C) persoana surogat refuză să furnizeze consimțământul.
Declaraţie
   (7) În cazul în care se face o cerere în conformitate cu subsecțiunea (6), instanța de judecată poate,
  (A) să acorde declarația conform căreia este solicitată; sau
  (B) să facă orice altă declarație respectând paternitatea unui copil născut de catre persoana surogat asa cum instanța consideră potrivit.
interesul copilului
   (8) Considerentul precumpănitor de către instanța în a face o declarație în conformitate cu subsecțiunea (7) trebuie să fie interesul superior al copilului.
Efectul acordului persoanelor-surogat
   (9) Un acord de surogat nu este direct aplicabil, în lege, dar poate fi folosit ca probe ale,
  (A) intenției unui părinte intenționat ca să fie un părinte al unui copil avut în vedere de acord; și
  (B) intentia unei persoane surogat de a nu fi părinte al unui copil preconizat de acord.
Acordul de surogat cu mai mult de patru părinți destinate
   11. (1) În cazul în care condițiile prevăzute la punctul 10 sunt îndeplinite, altele decât condiția prevăzută la punctul 3 din subsecțiunea (2), orice parte a acordului se poate aplica de catre instanța pentru declararea filiației unui copil avut în vedere de acord.
Limita
   (2) O cerere în conformitate cu subsecțiunea (1) nu poate fi făcută,
  (A) până când se naște copilul; și
  (B) cu excepția cazului în ordinele judecătorești prevad altfel, după prima aniversare a nașterii copilului.
Drepturile și responsabilitățile părintești
   (3) Cu excepția cazului în care acordul prevede altfel persoanele surogat si parintii intentionati împărtășesc drepturile și responsabilitățile unui părinte în ceea ce privește copilul din momentul nașterii copilului până când instanța face o declarație de ascendență in privinta copilului.
Declaraţie
   (4) În cazul în care se face o cerere în conformitate cu subsecțiunea (1), instanța poate face orice declarație în conformitate cu secțiunea 10 și, în scopul, subsecțiunile 10 (8) și (9) se aplică cu modificările necesare.
Post-naștere consimțământul persoanei surogat
   (5) Declarația de numire a una sau mai multe persoane ca părinte al copilului și determinarea faptului că persoana surogat nu este un părinte al copilului nu se face în conformitate cu subsecțiunea (4), cu excepția cazului in care după nașterea copilului, persoana surogat le furnizează părinților în scris acordul de a renunta la drepturile parintesti.
dispensă
   (6) În pofida subsecțiunii (5), instanța poate renunța la acordul persoanei surogat în cazul în care oricare dintre situațiile prevăzute la subsecțiunea 10 (6) se aplică.
concepție postuma
   12. (1) O persoană care, la momentul decesului unei persoane decedate, a fost soțul său, poate solicita instanței o declarație că persoana decedată este un părinte al unui copil conceput după moartea sa prin reproducere asistata.
Limita
   (2) O cerere în conformitate cu subsecțiunea (1) nu poate fi făcută,
  (A) până când se naște copilul; și
  (B) cu excepția cazului în ordinele judecătorești prevad contrariul, mai târziu de 90 de zile de la nașterea copilului.
Declaraţie
   (3) Instanța poate acorda declarația în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
    1. Persoana decedată a consimțit în scris să fie, împreună cu solicitantul, părinții unui copil conceput post-mortem, prin reproducere asistată, și nu a retras consimțământul înainte de moartea sa.
    2. În cazul în care copilul a fost născut de o persoana surogat, solicitantul este un părinte al copilului în conformitate cu punctul 10, și nu există niciun alt părinte al copilului.
Declarație de filiație,aspecte generale
   13. (1) În orice moment după nașterea unui copil, orice persoană care are un interes poate solicita instanței o declarație că o persoană este sau nu este un părinte al copilului.
Excepție, copil adoptat
   (2) Subsecțiunea (1) nu se aplică în cazul în care se adoptă copilul.
Declaraţie
   (3) În cazul în care instanța constată asupra echilibrului probabilităților că o persoană este sau nu este un părinte al unui copil, instanța poate face o declarație în acest sens.
Restricţie
   (4) În ciuda subsecțiunii (3), instanța nu va face niciuna dintre următoarele declarații ale filiației privitoare la un copil în conformitate cu subsecțiunea respectivă, cu excepția cazului în care condițiile prevăzute în subsecțiunea (5) sunt îndeplinite:
    1. O declarație de descendență care duce la copilul care are mai mult de doi părinți.
    2. O declarație de descendență care duce la un copil care are ca părinte o altă persoană, în plus față de părintele care i-a dat nastere, în cazul în care acea persoană nu este un părinte al copilului în conformitate cu secțiunea 7, 8 sau 9.
condiţii
   (5) Următoarele condiții se aplică în sensul subsecțiunii (4):
    1. Cererea pentru declarație este făcută la sau înainte de prima aniversare a nașterii copilului, cu excepția cazului în care ordinele judecătorești prevad altfel.
    2. Orice altă persoană care este un părinte al copilului este parte a cererii.
    3. Există dovezi că, înainte de a fi fost conceput copilul, fiecare părinte al copilului și orice persoană cu privire la care o declarație de descendență a copilului este solicitată în conformitate cu cererea ,sunt împreună părinții copilului.
    4. Declarația este în interesul superior al copilului.
Redeschiderea in cazul de noi probe
   14. (1) În cazul în care o declarație este făcută de instanța de judecată în temeiul prezentei legi și devin disponibile dovezi care nu au fost disponibile în cadrul ședinței cererii, instanța poate, la cerere, modifica ordinea și să facă orice alte ordine sau da orice direcții pe care instanța le consideră necesare.
Niciun efect asupra drepturilor, intereselor de proprietate
   (2) Un ordin în conformitate cu subsecțiunea (1) nu aduce atingere drepturilor și îndatoririlor care au fost exercitate sau intereselor de proprietate, care au fost distribuite înainte de ordin.
Efectul declarației
   15. (1) O declarație făcută în temeiul prezentei părți este recunoscuta în toate scopurile.
Este in efect de la data nasterii.
   (2) Declarația A făcută în temeiul prezentei părți se consideră a avea efecte de la nașterea copilului.
Obligatii privind declaratiile extra-Provinciale
   16. (1) În această secțiune,
"Pentru declarativă extra-provinciala" înseamnă un ordin, sau o parte dintr-un ordin, care face o declarație de ascendență similară cu o declarație care poate fi făcută în conformitate cu secțiunea 13, în cazul în care aceasta este făcută de către o instanță din afara Ontario, care are competența de a face un astfel de ordin.
Recunoașterea ordinelor canadiene
   (2) Sub rezerva sub-secțiunea (3), o instanță trebuie să recunoască un ordin de declaratie extra-provincial făcut într-o altă jurisdicție în Canada.
Excepție
   (3) O instanță poate refuza să recunoască un ordin de declaratie extra-provincial făcut într-o altă jurisdicție în Canada în cazul în care,
(A), devin disponibile dovezi care nu a fost disponibile în timpul procedurii ce a condus la realizarea ordinului extra-provincial; sau
  (B) instanța este convinsă că ordinul de declaratie extra-provincial a fost obținut prin fraudă sau constrângere.
Recunoașterea ordinelor de bază non-canadiene
   (4) Sub rezerva sub-secțiunea (5), o instanță trebuie să recunoască un ordin de declaratie extra-provincial care a fost făcut într-o jurisdicție din afara Canadei în cazul în care,
  (A) copilul sau cel puțin un părinte al copilului își avea reședința obișnuită în jurisdicția instanței care a emis ordinul extra-provincial la momentul procedurii care a condus la luarea acesteia ; sau
  (B) copilul sau cel puțin un părinte al copilului a avut o legătură reală și substanțială cu competența instanței care a emis ordinul extra-provincial la momentul procedurii care a condus la emiterea acestuia.
Excepție
   (5) O instanță poate refuza să recunoască un ordin de declaratie extra-provincial făcut într-o jurisdicție din afara Canadei,
  (A) în condițiile descrise la punctul (3) litera (a) sau (b); sau
  (B) în cazul în care ordinul de declaratie extra-provincial este contrar ordinii publice în Ontario.
Efectul recunoașterii comenzii
   (6) Un ordin de declaratie extra-provincial, care este recunoscut de către instanță se consideră a fi un ordin al instanței, în temeiul secțiunii 13, și este tratat în toate scopurile ca și cum ar fi un ordin emis în temeiul acestei secțiuni.
Alte aspecte corespunzătoare schimbarii numelui de familie
   17. (1) Orice persoană declarată în conformitate cu secțiunea 10, 11 sau 13 să fie un părinte al unui copil poate solicita instanței ca numele de familie al copilului să fie schimbat cu orice nume de familie pe care copilul ar fi putut sa il aiba la naștere în conformitate cu subsecțiunea 10 (3), (3,1), (4) sau (5) din Legea privind statistica vitală.
La fel
   (2) O cerere în conformitate cu subsecțiunea (1) pentru a schimba numele de familie al unui copil poate fi făcută în același timp cu o cerere de declarare în conformitate cu secțiunea 10, 11 sau 13.
Interesul superior al copilului
   (3) Un ordin emis în conformitate cu subsecțiunea (1) schimbarea numele de familie al unui copil poate fi făcut numai în cazul în care este în interesul superior al copilului.
Cu privire la admisibilitatea de probe impotriva interesului privind recunoasterea
   18. O confirmare scrisă a filiației, care este admis ca probă în procedura împotriva interesului persoanei care efectuează confirmarea este o dovadă, în lipsa unor dovezi contrare, de fapt.
Sânge, testele ADN
   19. (1) La aplicarea unei părți într-o procedură în care instanța este chemată să determine filiația unui copil, instanța poate emite un ordin pentru a obține un test de sange, testul ADN sau orice alte teste pe care instanța le consideră adecvate.
condiţii
   (2) Instanța poate impune condiții,dupa cum considera , pentru un ordin în conformitate cu subsecțiunea (1).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu